Trailer Park


fist out
fist out for the five
fist out

I'm a country boy I got no Soul
Don't sleep at night, the worlds growing old
I lost my girl to the Rolling Stones
I lost my girl to the Rolling Stones

fist out
fist out for the five
fist out

I'm a country boy I got no Soul
Don't sleep at night, the worlds growing old
I lost my girl to the Rolling Stones
I lost my girl to the Rolling Stones
I'm a country boy I got no Soul
Sleep at night, the worlds growing old
I lost my girl to the Rolling Stones
I lost my girl to the Rolling StonesCaptcha
Liedje Blur Trailer Park is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Trailer Parkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blur Trailer Park downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Trailer Park in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.