All Day All Night


Wohoo, Said I'd never gonna give my love to no other but you baby(you baby)
And if I'm gonna give my love to nobody but you baby (but you baby)
so love me (forever)
i said love me (forever)
ohh baby (oohh) love me baby not just pleasure
Love me always forever
Cuz I love you,
Scouldnt be betteh

Said im given my love to you baby, youve got my love, youve got my love
Right now!
Said im given my love to you baby, youve got my love, youve got my love

So dont you never give your love to no body but me baby (but me baby)
Dont you never give your love to no body but me baby (but me babe)
hey, All day (and aaaall night)
I said all day (and aaall night)
(oohh) Our love needs protection
Our love needs direction
I love you

Said im given my love to you baby, youve got my love, youve got my love
I mean what i say
Said im given my love to you baby, youve got my love, youve got my love

Whoo
I'm never gonna give my love to nobody but you baby(but you baby)
Never gonna give my love to nobody but you baby(but you baby)
I'll never gonna give my love to nobody but you baby (but you baby)
Never gonna give my love to nobody but you baby(but you baby)

Said im given my love to you baby, youve got my love, youve got my love
Right now!
Said im given my love to you baby, (ohh baby)youve got my love, youve got my love

(oohh)Never gonna give my love to nobody but you baby(but you baby)
I'll never give my love to no other but you baby( but you baby)
Love me (forever)
i said love me (forever)
ohh baby (ooohhh) love me baby not just pleasure
Love me always forever
Cuz I love you,
Baby nowCaptcha
Liedje Bob Marley All Day All Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Day All Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley All Day All Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Day All Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.