Baby I Love Your Way


Shadows grow so long before my eyes
And they're moving across the page
Suddenly the day turns into night
Far away from the city
Well, don't hesitate, cause your love wont wait

Ooo, baby, I love your way, everyday
Gonna tell you I love your way, everyday
Wanna be with you night and day
Moon appears to shine and light the skies
With the help of some firefly
Wonder how they have the power to shine
I can see them under the pine
But don't hesitate, cause your love wont wait

Ooo, baby, I love your way, everyday
Gonna tell you I love your way, everyday
Wanna be with you night and day

(Solo - on verse) but don't hesitate, cause your love wont wait

I can see the sunset in your eyes
Brown and grey, blue besides
Clouds are stalking islands in the sun
Wish I could buy one out of season
But don't hesitate, cause your love wont wait

Ooo, baby, I love your way, everyday
Gonna tell you I love your way, everyday
Wanna be with you night and dayCaptcha
Liedje Bob Marley Baby I Love Your Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baby I Love Your Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Baby I Love Your Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baby I Love Your Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.