Babylon System


We refuse to be
What you wanted us to be
We are what we are
That's the way it's going to be, if you don't know
You can't educate I
For no equal opportunity
Talking about my freedom
People freedom and liberty

Yeah, we've been trodding on
The winepress much too long
Rebel, Rebel
We've been trodding on the
Winepress much too long, Rebel

Babylon System is the Vampire
Sucking the children day by day
Me say the Babylon System is the Vampire
Sucking the blood of the sufferers
Building church and university
Deceiving the people continually
Me say them graduating thieves and murderers
Look out now
Sucking the blood of the sufferers

Tell the children the truth
Tell the children the truth
Tell the children the truth right now
Come on and tell the children the truth
(repeat)

'Cause we've been trodding on
The winepress much too long
Got to Rebel, Got to Rebel Now

We've been taken for granted
Much too long, Rebel
(repeat)

From the very day we left the shores
Of our father's land
We've been trampled on, oh now
Now we know everything we got to rebel
Somebody got to pay for the work
We've done, RebelCaptcha
Liedje Bob Marley Babylon System is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Babylon Systemmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Babylon System downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Babylon System in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.