Back Out


[Bob Marley]

Back out: this is the rout!
Back out, and shut your mouth!
Back out: you ain't got no behaviour!
Back out: don't know who could be your saviour!
Yahso, Mistress Martin:
Couldn't speak like yahso!
Yahso, Mistress Martin:
Couldn't speak like yahso, yahso, yahso, yahso! Yeah!

Back out, and shut your mouth!
Back out: ooh, yea-eah!
Back out: you're makin' things go slow!
Back out: on the go!
Yahso, Mistress Martin:
Couldn't speak like yahso!
Yahso, Mistress Martin:
Could never speak like yahso, yahso, yahso (yahso)! Ooh, yeah!

/Organ solo/
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)

Eh! Yahso, Mistress Martin:
Couldn't speak like yahso!
Yahso, Mistress Martin:
Could never speak like yahso, yahso, yahso (yahso)!

Eh! Ooh! Back out now, and shut your mouth (Back out!)
Shut your mouth! (Back out!)
Makin' things go slow! (Back out!)
Now you're on the go! (Back out!)
You're back - back - back - now! (Back out!)
You never, never knew (Back out!)
You would be back - back - back now! (Back out!)
/fadeout/Captcha
Liedje Bob Marley Back Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Back Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.