Blackman Redemption


Woy-a, Natty Congo:
A Dreadlock Congo I!
Woy-a, Natty Congo:
A Blackman Redemption! Woy-yo, yo-oo-wo-oo!
A Blackman Redemption! Woy-yo, wo-oo-wo-oo!

No need - no need to get jumpy;
No need and-a no need to get bumpy,
And-a no need - and-a no need to get bumpy;
No nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-need to get jumpy!

Youth and youth agree to:
Cool runnings; can you dig it?
Cool runnings; yeah, one more time! A-beg ya:
Cool runnings; can you stop it?
Cool runnings:
Spread out, spread out,
Spread out, spread out

Tell you about the Blackman Redemption; can you dig it? (Oh, yeah!)
A Blackman Redemption; can you stop it?
Oh, no! Oh, no! Oh, no!

Coming from the root of King David
Through to the line of Solomon,
His Imperial Majesty is the Power of Authority:
Spread out, spread out,
Spread out, spread out,
Spread out, spread out,
Spread, spread out

/Instrumental break/

No need - no need - no need to get jumpy,
And-a no need - and-a no need to walk away

Let me tell bout ya:
Cool runnings, can you dig it?
Cool runnings: it's one more time we want it;
Cool runnings;
Cool runnings;
Spread out, spread out,
Spread out, spread out,
Spread out Spread out, spread out
Spread out, spread out

It's just-a Blackman Redemption
Can you dig it (wo-yeah!) Good, Lord! Good, Lord! Good, Lord!
Blackman Redemption, can you stop it? Oh, no! Oh, no!
Blackman redemption - /fadeout/Captcha
Liedje Bob Marley Blackman Redemption is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blackman Redemptionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Blackman Redemption downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blackman Redemption in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.