Lively Up Yourself


You're gonna lively up yourself
And don't be no drag,
You lively up yourself cause reggae is another bag
You lively up yourself and don't say no
You're gonna lively up yourself cause I said so

(Hear what you gonna do)
You rock so you rock so like you never did before
You dip so you dip so, dip thru my door
You come so you come so oh yeah
You skank so you skank so be alive today

You're gonna lively up yourself and don't say no
You lively up yourself big daddy says so
You lively up yourself and don't be no drag
You lively up yourself cause reggae is another bag

What you got that I don't know
I'm a trying to wonder why you act so
(Hey, do you hear what the man seh?)
Lively up your woman in the morning time you'all
Keep a lively up your woman when the evening come
And take her take ya

You rock so you rock so you dip so you dip so
You skank so you skank so and don't be no drag
You come so you come so for reggae is another bag

Get what you got in that bag
What have you got in the other bag
You got hanging there?
What you say you got?
I don't believe you!Captcha
Liedje Bob Marley Lively Up Yourself is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lively Up Yourselfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Lively Up Yourself downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lively Up Yourself in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.