Songtekst van Bob Marley: Turn Your Lights Down Low

Turn Your Lights Down Low


Turn your lights down low
And pull your window curtains;
Oh, let Jah moon come shining in -
Into our life again,
Sayin': ooh, it's been a long, long (long, long, long, long) time;
I kept this message for you, girl,
But it seems I was never on time;
Still I wanna get through to you, girlie,
On time - on time
I want to give you some love (good, good lovin');
I want to give you some good, good lovin' (good, good lovin')
Oh, I - oh, I - oh, I,
Say, I want to give you some good, good lovin' (good, good lovin'):
Turn your lights down low;
Never try to resist, oh no!
Oh, let my love come tumbling in -
Into our life again,
Sayin': ooh, I love ya!
And I want you to know right now,
I love ya!
And I want you to know right now,
'Cause I - that I -
I want to give you some love, oh-ooh!
I want to give you some good, good lovin';
Oh, I - I want to give you some love;
Sayin': I want to give you some good, good lovin':
Turn your lights down low, wo-oh!
Never - never try to resist, oh no!
Ooh, let my love - ooh, let my love come tumbling in -
Into our life again
Oh, I want to give you some good, good lovin' (good, good lovin')Captcha
Liedje Bob Marley Turn Your Lights Down Low is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Turn Your Lights Down Lowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Turn Your Lights Down Low downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Turn Your Lights Down Low in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.