Lorena


They're gonna put you out in the streets Lorena
They're gonna dance upon your grave
They're gonna lock up your heart and throw away the key
So you better watch out honey how you behave

Now you can run around forever
Inside that big ole head of yours
But your gonna find the answers aren't easy
But you ain't ever gonna know for sure

They're gonna put you out in the streets Lorena
One day they're gonna come after you
They're gonna tie you right down to the table
They're gonna make all your nightmares come true

Cause you can't get away with nothing
Your conscience gonna give you away
You can't play with fire forever
Yeah and not get burnt they say

They're gonna put you out in the streets Lorena
Those demons you keep locked away
All them shiny skeletons in your closet
Gonna break free and get you one day

Oh and I'd like to be there when it happens
Oh I've got my own demons too you know
Oh I'd like to be their baby
Cause mine got me a long time ago

They're gonna put you out in the streets Lorena
They're gonna sing and dance upon your grave
They're gonna lock up your heart and throw away the key
You better watch it believe you me

Lorena believe me Lorena
For leaving me LorenaCaptcha
Liedje Bob Schneider Lorena is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lorenamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Schneider Lorena downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lorena in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.