Daddy What If


(Daddy what if the sun stop shinin' what would happen then)
If the sun stopped shinin' you'd be so surprised
You'd stare at the heavens with wide open eyes
And the wind would carry your light to the skies
And the sun would start shinin' again
(Daddy what if the wind stopped blowin' what would happen then)
If the wind stopped blowin' then the land would be dry
And your boat wouldn't sail son and your kite wouldn't fly
And the grass would see your troubles and she'd tell the wind
And the wind would start blowin' again
(But daddy what if the grass stopped growin' what would happen then)
If the grass stopped growin' why you'd probably cry
And the ground would be watered by the tears from your eyes
And like your love for me the grass would grow so high
Yes the grass would start growin' again
(But daddy what if I stopped lovin' you what would happen then)
If you stopped lovin' me then the grass would stop growin'
The sun would stop shinin' and the wind would stop blowin'
So you see if you wanna keep this old world a goin'
You better start lovin' me again again you better start lovin' me again
You hear me Bobby you better start lovin' me again
You love me Bobby you better start lovin' me againCaptcha
Liedje Bobby Bare Daddy What If is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Daddy What Ifmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bobby Bare Daddy What If downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Daddy What If in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.