Songtekst van Bobby Darin: About A Quarter To Nine

About A Quarter To Nine


The stars are gonna twinkle and shine
I mean this evenin' 'bout a quarter to nine
My lovin' arms are gonna tenderly twine
All around you, around a quarter to nine

I know I won't be late 'cause at half past eight
I'm gonna hurry there, I'll be waitin' where the lane begins
Waitin' for you on needles and pins
And then this world is gonna be mine
This evenin' 'bout a quarter to nine
Get it, ah ah, oh oh

The stars are gonna twinkle and shine
This evenin' around a quarter to nine
Both these lovin' arms are gonna tenderly twine
There around you around a quarter to nine

I know I won't be late 'cause at half past eight
You know I'm gonna be there, I'll be waitin' right where the lane begins
I'll be waitin' for you on needles and pins
And then, then you're gonna be mine
This very evenin' around a quarter to nineCaptcha
Liedje Bobby Darin About A Quarter To Nine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied About A Quarter To Ninemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bobby Darin About A Quarter To Nine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje About A Quarter To Nine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.