Songtekst van Bobby Mc Ferrin: Don't Worry, Be Happy

Don't Worry, Be Happy


Here's a little song I wrote
You might want to sing it note for note
Don't worry, be happy
In every life we have some trouble
But when you worry you make it double
Don't worry, be happy
Don't worry, be happy now

CHORUS:
Don't worry, be happy Don't worry, be happy
Don't worry, be happy Don't worry, be happy

Ain't got no place to lay your head
Somebody came and took your bed
Don't worry, be happy
The landlord say your rent is late
He may have to litigate
Don't worry, be happy

CHORUS:
(Look at me -- I'm happy Don't worry, be happy
Here I give you my phone number When you worry, call me,
I make you happy Don't worry, be happy)

Ain't got no cash, ain't got no style
Ain't got no gal to make you smile
Don't worry, be happy
'Cause when you worry your face will frown
And that will bring everybody down
Don't worry, be happy

CHORUS:
(Don't worry, don't worry, don't do it
Be happy Put a smile on your face
Don't bring everybody down
Don't worry It will soon pass, whatever it is
Don't worry, be happy
I'm not worried, I'm happy)Captcha
Liedje Bobby Mc Ferrin Don't Worry, Be Happy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Worry, Be Happymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bobby Mc Ferrin Don't Worry, Be Happy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Worry, Be Happy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.