The Cha Cha Cha


(released under that title-a/k/a DO the Cha Cha Cha)
Artist: Bobby Rydell (peak Billboard position # 10 in 1962)
Words and Music by Kal Mann and David Appell
(melody and arrangement are similar to "Rinky Dink" by Dave 'Baby'
Cortez)
(Introductory series of la la la's)---(do the cha cha cha)
Baby, baby come on sway me, drive me crazy
Do the cha cha cha
Somethin's missin' when we're twistin', let's start kissin'
Do the cha cha cha
And when you see the Wah-watusi you'd go a'ha ha ha
The Hully Gully isn't nothin'
When you compare it to the cha cha cha
So oh baby come on sway me, drive me crazy
Do the cha cha cha-----come on and sing it now
(more la la la's)
Mmmm let's start kissin', do the cha cha cha
The Locomotion in the ocean and I go ha-ha-ha
The Mashed Potatoes ain't the greatest
When you compare it to the cha cha cha
So oh baby come-a come-a sway me, drive me crazy
Do the cha cha cha--- and let me hear it again
(final la la la's) fadeCaptcha
Liedje Bobby Rydell The Cha Cha Cha is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Cha Cha Chamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bobby Rydell The Cha Cha Cha downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Cha Cha Cha in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.