Cowboy Lips


I am a lonesome hombre
I spent my time driving my truck around town on Saturdays
I move here from the city
I thought that maybe all of my luck would change
Here in Boomtown
But it seems my face is wrong I don't fit in
Cause I don't have cowboy lips
When I'm with all my buddies
My snake skin boots and my belt buckle shine
But they don't talk to me
Even when I know their song I'm in the wrong key
Cause I don't have cowboy lips
Cowboy lips are all-right
Give me cowboy lips
Cowboy lips are all-right
Give me cowboy lips
When I'm out honky tonkin'
I smoke my Marlboro's with the filters off
It makes me cough
Well I can stomach lonestar beer but not shots of rye
Rye can only get bycowboy lips
Cowboy lips are all-right
Give me cowboy lips
Cowboy lips are all-right
Give me cowboy lipsetcCaptcha
Liedje Bobs Cowboy Lips is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cowboy Lipsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bobs Cowboy Lips downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cowboy Lips in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.