Put Ya Hands Up


Put your hands up (x4)

I feel the speed comin'
I'm quite spectacular
Suckers get scared like my name was Dracula
Think you want to win ??
and women smiling
?? and tell you
?? from Radio Mafia
Nuff respect to ??

It's about the time you can live without your mama, go!

Put your hands up (x4)Captcha
Liedje Bomfunk MC's Put Ya Hands Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Put Ya Hands Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bomfunk MC's Put Ya Hands Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Put Ya Hands Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.