Flume


I am my mother's only one
It's enough
I wear my garment so it shows
Now you know

Only love is all maroon
Gluey feathers on a flume
Sky is womb she's the moon

I am my mother on the wall,
With us all
I move in water, shore to shore;
Nothing's more

Only love is all maroon
Lapping lakes like leery loons
Leaving rope burns reddish ruse

Only love is all maroon
Gluey feathers on a flume
Sky is womb she's the moonCaptcha
Liedje Bon Iver Flume is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flumemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bon Iver Flume downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Flume in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.