You Give Love A Bad Name


Shot through the heart, and your to blame, darling
You give love a bad name

An angel's smile is what you sell
You promise me heaven then put me through hell
Chains of love, got a hold on me
When passion's a prison you can't break free

You're a loaded gun yeah
There's nowhere to run
No-one can save me, the damage is done

Shot through the heart, and your to blame
You give love a bad name
I play my part and you play your game
You give love a bad name
You give love a bad name

You paint your smile on your lips
Blood red nails on your fingertips
A school boys dream, you act so shy
Your very first kiss was your first kiss goodbye

You're a loaded gun
There's nowhere to run
No-one can save me, the damage is done

Shot through the heart, and your to blame
You give love a bad name
I play my part and you play your game
You give love a bad name
You give love

Shot through the heart and your to blame
You give love a bad name
I play my part and you play your game
You give love a bad name

Shot through the heart and your to blame
You give love a bad name
I play my part and you play your game
You give love a bad name

You give love
You give love a bad name
You give love
You give love a bad name
You give love
You give love a bad name
Beoordeling: 10/10 - 1 stemmenCaptcha
Liedje Bon Jovi You Give Love A Bad Name is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Give Love A Bad Namemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bon Jovi You Give Love A Bad Name downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Give Love A Bad Name in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.