Even If Love


Once again in the world,
Of 1200 feelings
All in electric lights,
We see what we can

I love the sound wind,
Blowing at night through trees
From the roof i can see toons
Past the houses of the city

And i have been yours,
In fall and in praying
And i loved to look at you
From the side at night,
With music playing
And love will protect you
To the edge of the wood
And a monster will get you,
And love does no good

And even if love were not what i wanted
Love would make love the thing most desiredCaptcha
Liedje Bonnie Prince Billy Even If Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Even If Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bonnie Prince Billy Even If Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Even If Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.