Songtekst van Bonnie Tyler: HEAVEN (in album All In One Voice )

HEAVEN (in album All In One Voice )


(Per Andreasson/ Pernilla Emme)

Producer for Bonnie: Jimmy Smyth

Here where we live
There's peace in this winter night
Pain has forever gone away
Oceans and winds are calm
And the stars so bright
Come and stay beside me
Come and be my friend

Heaven has opened it's arms above our heads
Heaven let sunshine upon our road
Heaven let love be the guide along the way
Let the Angels say Hello

Far from the city lights
By an open fire
Come let's start again
Start all over again

Heaven has opened it's arms above our heads
Heaven let sunshine upon our road
Heaven let love be the guide along the way
Let the Angels say Hello

Heaven has opened it's arms above our heads
Heaven let sunshine upon our road
Heaven let love be the guide along the way
Let the Angels say Hello

Heaven has opened it's arms above our heads
Heaven let sunshine upon our road
Heaven let love be the guide along the way
Let the Angels say Hello

Let the Angels say Hello HeavenHeavenCaptcha
Liedje Bonnie Tyler HEAVEN (in album All In One Voice ) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied HEAVEN (in album All In One Voice )mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bonnie Tyler HEAVEN (in album All In One Voice ) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje HEAVEN (in album All In One Voice ) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.