Songtekst van Boom Shaka: The World Is What It Is

The World Is What It Is


world is what it is what it is now
word is what it is what it is
JAH world is what is what it is now
JAH world is what it is now
JAH world JAH world JAH world
running with the changes
thats how its been
i gone to the west
but i cant find no peace
juggling survivals to make ends meet
aint no beggars down here
captives must be free
(chorus)
more buyers than sellers
underneath the stars and sun
you cant find no justice
therell be no peace in this town
you fight against creation
then you bound to lose
fight against JAH JAH my people
you a go get defeated
and everybody knows that change is gonna come
just like everybody knows that the table was about to turn
and everybody knows that money can buy no love
something everybody knows everybody knows
(chorus)
bubbling bubbling bubbling
bubbling when i hear the word
my soul is feel free my soul
in the heart of ini JAH got his residency
so all his people they got to be freeCaptcha
Liedje Boom Shaka The World Is What It Is is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The World Is What It Ismits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Boom Shaka The World Is What It Is downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The World Is What It Is in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.