Future Reminiscence


The mysteries of a hidden past
Precession of the planetary relations
Cosmology, a linear or circular cast?
Restitution of a genuine consciousness
Return to the haven of the first and the last

Beware, stare towards the horizon new
Sear, tear the sensation of distant propinquity

Through the secret moments I flew
As one among the very few

The everlasting zero, a glimpse of a million
The forever million, yet a ubiquitous presence
Coronate the path of the Gods, the Elder

I am a remnant of the forever origin
I am the soul of every phantom fallen
I am rising as I am falling, silent as calling

"The precise prelude of the cataclysm"
Apocalyptic visions of the future fall
The aberrant taste of the conceiving past
As a slave of the next moment of presence
The ones among the very few

Restitution - summons the sight
Emancipation - circles in presence
Renunciation - for a new era to enlightenCaptcha
Liedje Borknagar Future Reminiscence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Future Reminiscencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Borknagar Future Reminiscence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Future Reminiscence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.