Gods Of My World


"The gods are great, I am the greatest"
Mother of earth, mother of all
Father of air, father of all
Brother in flames
Sister of seas
Gods of my world, behold
Flame my desire
To grow and to breed
The wisdom I need

Gather in the storms asunder
Condone the cosmic hibernation
Steam of rivers, the hive of oceans
Praise the father's of all significance
The reckless burden of existence
I ace the rise of the furious
The amend forces
The amend course

Gods of my world, behold
Pour rain on the fire
The fire that burns
The day of my birth

Gods of my world, behold
Flame my desire
To grow and to breed
The wisdom I need

Gather in the storms asunder
Condone the cosmic hibernation
Steam of rivers, the hive of oceans

Recollection, my soul connection
The thrive of reflection, affection

Forever you'll be the tongue of mine
Through time and existence
By instincts divine

Forever you'll be the sight of mine
Through time and existence
By visions divineCaptcha
Liedje Borknagar Gods Of My World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gods Of My Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Borknagar Gods Of My World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gods Of My World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.