Songtekst van Born Against: My Favorite Housing Project

My Favorite Housing Project


I'd have to say my favorite housing project is the one where my grandmother
died I'd have to say my favorite housing project is the one between the river
and the hoghway live and die live and die start to die in a human warehouseCaptcha
Liedje Born Against My Favorite Housing Project is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Favorite Housing Projectmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Born Against My Favorite Housing Project downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Favorite Housing Project in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.