Disturbia


No more gas in the rig, can't even get it started
Nothing heard, nothing said, can't even speak about it
All my life, on my head, don't wanna think about it
Feels like I'm going insane, yeah

It's a thief in the night to come and grab you
It can creep up inside you and consume you
A disease of the mind it can control you
It's too close for comfort

Oh put on your brake lights, you're in the city of wonder
Ain't gona play nice, watch out you might just go under
Better think twice, your train of thought will be altered
So if you must falter be wise

Your minds in disturbia, it's like the darkness is light
Disturbia, am I scaring you tonight
Disturbia, ain't used to what you like
Disturbia, oh disturbia

Faded pictures on the wall, it's like they talking to me
Disconnecting phone calls, the phone don't even ring
I gotta get out oh figure this shit out
It's too close for comfort, oh

It's a thief in the night to come and grab you
It can creep up inside you and consume you
A disease of the mind it can control you
I feel like a monster, oh

Put on your brake lights, you're in the city of wonder
Ain't gonna play nice, watch out you might just go under
Better think twice, your train of thought will be altered
So if you must falter be wise

Your minds in disturbia, it's like the darkness is light
Disturbia, am I scaring you tonight
Disturbia, ain't used to what you like
Disturbia, oh disturbia

Disturbia, it's like the darkness is light
Disturbia, am I scaring you tonight
Disturbia, ain't used to what you like
Disturbia, oh disturbiaCaptcha
Liedje Boyce Avenue Disturbia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Disturbiamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Boyce Avenue Disturbia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Disturbia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.