Lets Stay Together


I'm, I'm so in love with you
Whatever you want to do
Is alright with me
Cause you make me feel so brand new
And I want to spend my whole life with you
Ooh

Since, baby
Since we've been together
Loving you forever
Is what I need
Let me be the one you come running to
And I'll never be untrue

So let's, let's stay together
Loving you whether, whether
Times are good or bad, happy or sad
Ooh
Good or bad, happy or sad

Why, why people break up
and turn around and make up
I just can't see
You'd never do that to me
Cause being around you is all I see
All I wanna do is

Let's, let's stay together
Loving you whether, whether
Times are good or bad, baby, happy or sad

Let's, let's stay together, yeah
Loving you whether, yeah, loving you whether
Good or bad, baby, happy or sad, yeah
Good or bad, baby, happy or sad, yeah
Good or bad, baby, happy or sad, yeah
Let's, let's stay together
Loving you whether, yeah, whether
Times are good or bad, baby, happy or sad

Yeah, that's what I'm talking about







Captcha
Liedje Boyz 2 Men Lets Stay Together is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lets Stay Togethermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Boyz 2 Men Lets Stay Together downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lets Stay Together in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.