Aint Got Time


C Mead, C Scruggs

It don't matter if I get my picture on the cover of a magazine
You'll never know that I always try to do things right
It ain't no sweat if I always forget to get caught up in the small town
scene
Cause life's too short and I want to get it straight tonight
Ain't got time ain't got time
I've got to go on living cause I ain't got time to die
The man always preaches that I ain't got Jesus and my soul's got a stain to
clean
There ain't no way to pay to get sanctified
It's no big deal and you know I feel it's real but it can't be seen
Time slips away and that's one thing you can't buy

Ain't got time ain't got time
I've got to go on living cause I ain't got time to dieCaptcha
Liedje Br5-49 Aint Got Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Aint Got Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Br5-49 Aint Got Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Aint Got Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.