Rod's Post


If you listen close you'll find
All the crazy things that were left behind
When I look around they're living in the past
What the hell is in their mind

They have to feel out of place
They think vogue is a disgrace
It's not for real (x2)

Days gone by are still in style
Maybe next year it happens all the while
You won't see it long 'cause it will never last
A modern-day flower child

They have to feel out of place
They think vogue is a disgrace
It's not for real

NaNaNaNaNa (x2)
NaNa, NaNa, NaNa, NaNa
Hey!
NaNaNaNaNa (x2)
NaNa, NaNa, NaNa, NaNa
Hey!
NaNaNaNaNa (x2)
NaNa, NaNa, NaNa, NaNa
Hey!
NaNaNaNaNa (x2)
NaNa, NaNa, NaNa, NaNa
Hey!
NaNaNaNaNa (x2)
NaNa, NaNa, NaNa, NaNa
Hey!
NaNaNaNaNa (x2)
NaNa, NaNa, NaNa, NaNaCaptcha
Liedje Bracket Rod's Post is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rod's Postmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bracket Rod's Post downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rod's Post in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.