Trailer Park


I can't expect to leave a life I've always lived
A father who likes drinking
And a mother who doesn't care
When everyone makes fun of how poor my family is
They laugh at my misfortune, and at the clothes that I wear

I can't ever leave my trailer park
It's not safe to go out after dark

I can't expect to leave a life I've always lived
A father who likes drinking
And a mother who doesn't care
When everyone makes fun of how poor my family is
They laugh at my misfortune, and at the clothes that I wear

I can't ever leave my trailer park
It's not safe to go out after darkCaptcha
Liedje Bracket Trailer Park is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Trailer Parkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bracket Trailer Park downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Trailer Park in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.