Cielito Lindo


De la sierra morena
Viene bajando viene bajando
Un par de ojitos negros
Cielito lindo de contrabando

Ese lunar que tienes
Cielito lindo junto a la boca
No se lo des a nadie
Cielito lindo que a m? me toca

Ay ay ay ay
Canta y no llores
Porque cantando se alegran
Cieltio lindo los corazonesCaptcha
Liedje Brave Combo Cielito Lindo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cielito Lindomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brave Combo Cielito Lindo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cielito Lindo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.