Look What Youve Done


You have taken the heart of me
And left just a part of me,
And look, look, look what you've done
Well, you took all the best of me,
So come get the rest of me,
And look back, finish what you've begun

There is some one you ought to meet;
It's me, Mister Incomplete
Look, at what I've become
For it's due to the lack of you
That I'm now only half of two
Look back, finish what you've begun

Come and sit by my side
Where there's nothing to hide
You will try to decide what you needed;
But from where I stand today,
I can't think of the way
Or the words that I might say
That will change your mind and make you stay
Oh, no, not for all the times I've pleaded

Look, look, look what you've done
You have taken the best of me,
So come get the rest of me,
And look back; finish what you've begun
I'll be doneCaptcha
Liedje Bread Look What Youve Done is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Look What Youve Donemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bread Look What Youve Done downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Look What Youve Done in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.