Move Over


Move over
Move over
Let the man in
Move over
Look out you'll let the man of sin in
He may tell you what be think of you
Not by his words but by the things be 'll do
Move over
Move over
Let be man come in
Move over
Move over
Let his love come into your heart
You may think you're 'bout to be abused
Yeah, but then again you just might be amused
Move over
Move over baby
You're too far over
Move over baby
You may think that he's a friend in need
But I've heard it said that he's a friend indeed
Move over
Move over baby
You're got to move ever if you want his love
Shine into your heartCaptcha
Liedje Bread Move Over is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Move Overmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bread Move Over downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Move Over in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.