La Ultima Hora


IN A DARKENED PLACE
MAN WITHOUT A FACE
COUNT ON FINGERS THE CHOICES HE COULD'VE MADE
PAINT A PICTURE OF THE VIEW FROM UP ABOVE
YOU - AND SOON HE'S PAINTING IN BLOOD
AND THAT MAN IS ME
LA VIDA PERDI (I lost my life)
NOW I'M CASTING A SHADOW IN FRONT OF ME
NOW I'VE DRAINED MY HEART SO I NO LONGER BLEED
CLIP MY WINGS AND HOPE TO FLY
WAVE MY LAST GOODBYE
WILL I BE AWAKE
HOLD MY HAND WHEN I DIE
WON'T YOU TRY
WON'T YOU TAKE MY PLACE
BURN YOUR NAME IN THE SKY
WILL YOU CALL TO ME
JUST IN MEMORY
EN LA OSCURIDAD TE ACORDARAS DE MI (you'll remember me in the darkness)
NOW YOU TURN TO RUN UP TOWARDS THE SUNRISE YOU CAN'T YOU'RE WALKING ON GLASS
NOW IT'S YOU OR ME
YA NO CREO EN TI (i no longer believe in you)
TOO LATE TO SAY THAT YOU SHOULD'VE FOLLOWED ME
TOO LATE TO BURN MY FLESH SO I NO LONGER FEELCaptcha
Liedje Breed 77 La Ultima Hora is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied La Ultima Horamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Breed 77 La Ultima Hora downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje La Ultima Hora in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.