I Just Wanna Get Along


We were rich once
Before your head exploded
Imagine doing just what the Big Bang did
The whole world
Knew it was loaded
Wave bye-bye 'cause it ain't ever coming down now

I just wanna get along
I just wanna get along

I look up
The heads fly over
I see a boy I know: his hair's on fire
The whole world I discovered
If you're so special why aren't you dead

I just wanna get along
I just wanna get along
I just wanna get along

Wave bye-bye 'cause it ain't never coming down

I just wanna get along
I just wanna get along
I just wanna get alongCaptcha
Liedje Breeders I Just Wanna Get Along is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Just Wanna Get Alongmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Breeders I Just Wanna Get Along downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Just Wanna Get Along in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.