New Year


It's true, true, true
I know what I want [2x]
I am the sun
I am the new year
I'm the way home [2x]
I know what I want [2x]
I am the sun
I am the new year
I'm the way home [2x]
We have come for light
Wholly, we have come for light
It's true, true, true
I know what I want [2x]
I am the sun
I am the new year
I am the way homeCaptcha
Liedje Breeders New Year is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied New Yearmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Breeders New Year downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje New Year in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.