Saints


I like all the different people
I like sticky everywhere
Look around, you bet I'll be there!
Hot metal in the sun
Pony in the air
Sooey and saints at the fair

Saints alive you're saying
Walk in squares
The hid are out, out for the year
It's a lot of face
A lot of crank air
Eroding around here

Summer's ready
Summer is ready when you are

I like all the different people
I like every kind of fair
In the crowd, you bet I'll be there!
Walkin' around
Going nowhere
Seeing Sooey and saints at the fair

Summer is ready when you are [2x]
Summer's ready
Summer is ready when you are
Summer's ready
Summer is ready when you are

It's a lot of face, crank air

Summer's ready
Summer is ready when you areCaptcha
Liedje Breeders Saints is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Saintsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Breeders Saints downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Saints in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.