Come With Me


Mor-ornin' su-un on a green glass sea
Ma-agic gra-ass and the wind blows free
Softly talkin' by last night's fire side
See-ee the water, co-ome' with me

Take my hand and join me, and be free

Sun on your face, you're head held high
Lau-aughin' eye-eyes, teach me to fly
Child of time, don't care to know the reason why
See the warmth and come with me
Take my hand and join me, and be free
Ah-ah, ah-ah-ah

Evenin' shadows lie on the sand
He-eld in my brai-ains, held in her hand
Take a wa-alk and feel the spray on your face
See my sou-oul, co-ome with me

Take my hand and join me, and be free
Take my hand, join me, and you'll be free
Ta-ake my hand and be free
Ta-ake my hand and be free-ee
Ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ahCaptcha
Widget
Liedje Brian Cadd Come With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian Cadd Come With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.