Songtekst van Brian McComas: Baby Let Me Be Your Man

Baby Let Me Be Your Man


I don't know much about love at all
And every time I think I do
I stumble and I fall
But still I know when you're here next to me
I feel things I never thought I'd feel
And I see things I never thought I'd see

CHORUS
So please give me your heart
Please give me your hand
And baby let me be your man

I know my little ways are so hard to explain
I guess being in love feels so good sometimes
It can even bring a little pain
But there's an open road before us now
It is narrow, it is straight
And it will lead us to love somehow

CHORUS
So please give me your heart
Please give me your hand
And baby let me be your man

Instrumental

CHORUS
So please give me your heart
Please give me your hand
And baby let me be your man

Let me be your man
I want to be your man

Let me be your man
Baby let me be your manCaptcha
Liedje Brian McComas Baby Let Me Be Your Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baby Let Me Be Your Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian McComas Baby Let Me Be Your Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baby Let Me Be Your Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.