He's No Hero


It's another 6 am
As he stumbles in again
And my mother cries
'don't wake the children'
Through the tears I can hear him say
'didn't have much luck today'
But he really knows
He just threw it away

He finds the answers at the bottom of a bottle
And his life is always fully on a throttle
And he's slowly turning out just like his father
And he knows

That he's no hero
But he's doing what he can
Trying to make me a better man
And he's no hero
But he made me what I am
Stopped me from becoming
Another you

Daddy couldn't save himself
Noone ever cared to help
But he looked at me
As what he could have been
Now I know what I've got to be
Everything that'd make him proud of me
With my second chance
That he never had

Cause his dreams are at the bottom of his bottle
And he's never gonna be who he ougtha
And he's just a living image of his father
And he knows

That he's no hero
But he's doing what he can
Trying to make me a better man
And he's no hero
But he made me what I am
Stopped me from becoming
Another you

He did the road on which I'm running
It's like he already knew
He lived the pain that would be coming
And I'm proud to say that he is my father
And it's okay

That he's no hero
But he's doing what he can
Trying to make me a better man
And he's no hero
But he made me what I am
Stopped me from becoming
Another youCaptcha
Liedje Brian McFadden He's No Hero is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied He's No Heromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian McFadden He's No Hero downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje He's No Hero in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.