Pull Myself Away


Found myself magnatised
My senses they were hypnotised
Everything was drawing to you

I lose all sense of time
The everyday was pushed aside
Even though I've so much to lose

You have tried to open up my eyes
You don't mean a word you say
Can't pull myself away
Can't pull myself away
Can't pull myself away

Now I'm a danger list
The theif of love, it's everest
How can I have such a selfish heart?

Like the river needs the rain
I've come to drink your words again
That could come to blow my world apart

You can try to fix it with a lie
You don't mean a word you say
Can't pull myself away
Can't pull myself away
Can't pull myself away

Oh, what a beautiful way to go
What a beautiful way to go
What beautiful way, to go

Something I will never do
Is be a cause of pain for you
I should just forget it all today

Drawing to you
I can't seem to
Pull myself away
I hear you calling
As I'm falling
Can't pull myself away

Drawing to you
I can't seem to
Pull myself away
I hear you calling
As I'm falling
Can't pull myself away

Can't pull myself away
Can't pull myself away
Can't pull myself away
Can't pull myself away
Can't pull myself awayCaptcha
Liedje Brian McFadden Pull Myself Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pull Myself Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian McFadden Pull Myself Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pull Myself Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.