Echo Park


I heard your voice in Echo Park last night
I wasn't sure how many times it rang out through the night
I felt the breeze and the hearts through the air
I felt your eyes lookin' right through me
I heard your voice in Echo Park last night
Was a summer to remember
You were something to behold
A regular Marilyn Monroe
I heard your voice in Echo Park last night

I used to swim in Echo Park Lake all night
We took our clothes off stayed out half the night
Well come on now
We're gonna do it right
I'll take your hand and we can swim together right now all night
It was summer to remember
You were something to behold
A regular Marilyn Monroe
I heard your voice in Echo Park last night

I felt the breeze and the hearts through the air
I felt your eyes lookin' right through me
I heard your voice in Echo Park last night
Well if I wanted to come back
I think there's something you should know
I wouldn't change a thing oh no no no
I heard your voice in Echo Park last night
I heard your voice in Echo Park last night
I heard your voice in Echo Park last night
I heard your voice in Echo Park last nightCaptcha
Liedje Brian Setzer Orchestra Echo Park is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Echo Parkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian Setzer Orchestra Echo Park downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Echo Park in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.