Roll Plymouth Rock


Waving from the ocean liner
The native Indians behind that

Rock, rock and roll
Plymouth rock, roll over
Rock, rock and roll
Plymouth rock, roll over

Ribbon of concrete, just see what you done done
To the church of the american indian

Once upon the Sandwich Isles
The social structure steamed upon Hawaii

Rock, rock and roll
Plymouth rock, roll over
Rock, rock and roll
Plymouth rock, roll over

Bicycle rider, see see what you've done,
To the church of the american indian

Wa halla loo lay
Wa halla loo lah
Keeny wok a poo lah
Wa halla loo lay
Wa halla loo lah
Keeny wok a poo lah
Wa halla loo lay
Wa halla loo lah
Keeny wok a poo lah
Wa halla loo lay
Wa halla loo lah
Keeny wok a poo lah

Rock, rock and roll
Plymouth rock, roll over
Rock, rock and roll
Plymouth rock, roll overCaptcha
Liedje Brian Wilson Roll Plymouth Rock is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Roll Plymouth Rockmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian Wilson Roll Plymouth Rock downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Roll Plymouth Rock in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.