Songtekst van Bridget Metcalfe: The Best Time Of My Life

The Best Time Of My Life


I never knew where I was going
Felt like my home was up for sale
But my thoughts and dreams were flowing
And I knew I wouldn't fail

This is the best time of my life
The days I've been waiting for
These are the best times, and I want more
The best time of my life

I never thought you'd feel my passion
I was just a funny girl with some crazy scheme
But in time I changed the fashion
'Cos I knew you'd see my dream

This is the best time of my life
The days I've been waiting for
These are the best times, and I want more
The best time of my life

And if my music is everything I own
Then from these simple seeds I've sown
The harvest's grown and grown

This is the best time of my life
The days I've been waiting for
These are the best times, and I want more
The best time of my life

© Metcalfe/Rickenberg All rights ReservedCaptcha
Liedje Bridget Metcalfe The Best Time Of My Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Best Time Of My Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bridget Metcalfe The Best Time Of My Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Best Time Of My Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.