Hot As Ice


Ah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah

I'm just a girl with the ability to drive a man crazy
(Crazy)
Make him call me mama
(Mama)
Make him my new baby
(Baby)
New way to prove they saying
Thank you very much
Later, legend
You can look but not touch
'Cause I'm

Cold as fire, baby
Hot as ice
If you've ever been to heaven, baby
This is twice as nice
I'm cold as fire, baby
Hot as ice
If you've ever been to heaven
This is twice as nice

Break it down
Break it down
Break it down

Break it down
Break it down
Break it down

Just save your foolishness and fuckery
And handling my business
Holler if you hear me
(Hey!)
Can I get a witness?
Preacher, preacher
I'm the teacher, you can learn
Watch your fingers, boy
You might get burned
Cause I'm

Cold as fire, baby
Hot as ice
If you've ever been to heaven, baby
This is twice as nice
I'm cold as fire, baby
Hot as ice
If you've ever been to heaven
This is twice as nice

Break it down
Break it down
Break it down

Break it down
Break it down
Break it down

As you can see
(See)
Watching you think
I'm cold as fire
(Yeah, I'm cold as fire)
Yeah, make you believe
Make you stop and breathe
I'll take you higher
I'm just too cool
Make you do what it do
I'm hot as ice
(Yeah, I'm hot as ice)
Make you feel like heaven
Twenty four, seven
I'm twice as nice now

Cold as fire baby
Hot as ice
If you've ever been to heaven, baby
This is twice as nice
I'm cold as fire, baby
Hot as ice
If you've ever been to heaven, baby
This is twice as nice

Break it down
Break it down
Break it down

Break it down
Break it down
Break it downCaptcha
Liedje Britney Spears Hot As Ice is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hot As Icemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Britney Spears Hot As Ice downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hot As Ice in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.