Roller Coaster


I'm a roller coaster
Wanna go for a ride?
Pulses racing every time I walk by
Your body's trembling, when I look in your eyes
Butterflies inside your tummy making you weak
Feels like you're falling head over me
You're liking what you see
You wanna get with me
There's something you ought to know

I'm a roller coaster rolling out of control
If I take your heart that's just the way that it goes
If you wanna get on hold on tight,
I'm a roller coaster, wanna go for a ride?

I do what I want and I want it that way
So baby, hold on or you'll get carried away
Tell me, tell me, tell me are you strong enough
Let's see if you can handle my love
When I get next to you, you won't know what hit you
You never want to let go

I'm a roller coaster rolling out of control
If I take your heart that's just the way that it goes
If you wanna get on hold on tight,
I'm a roller coaster, wanna go for a ride?

Round and Round

You're liking what you see
You wanna get with me
There's something you wanna know?

Hold on tight, Roller Coaster?­

I'm a roller coaster rolling out of control
If I take your heart that's just the way that it goes
If you wanna get on hold on tight,
I'm a roller coaster, wanna go for a ride?

(Repeat)Captcha
Liedje Brooke Allison Roller Coaster is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Roller Coastermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brooke Allison Roller Coaster downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Roller Coaster in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.