Don't Go Loving Me Now


Gold watch, big car, nice clothes
Now you're living where the big fat sugar daddy goes
Hey! Girlie, girl you're living on the big screen
So don't play innocent with me
Cos I know where you've been

What you get is what you see
Can't break me down cos I believe in me in me
All l wanted was just a little of respect
But if sex is all you want lay down on the bed
See what you get

(CHORUS)

Don't go loving me no, don't you love me now
Don't go messing me around
You better, you better watch yourself
Don't go loving me now, don't you love me
You knocked my soul to the ground
So don't go loving me now

Love, respect, honesty and trust
These are the things you took in yourself
And traded in lust
You're playing a game, have you no shame
You tried to make me feel special,
But how could I believe

What you get is what you see
Can't break me down cos I believe in me in me
All l wanted was just a little of respect
But if sex is all you want lay down on the bed
See what you get

(CHORUS)
Don't go loving me no, don't you love me now
Don't go messing me around
You better, you better watch yourself
Don't go loving me now, don't you love me
You knocked my soul to the ground
So don't go loving me nowCaptcha
Liedje Bros Don't Go Loving Me Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Go Loving Me Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bros Don't Go Loving Me Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Go Loving Me Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.