Songtekst van Bruce Springsteen: I Cant Help Falling In Love

I Cant Help Falling In Love


Wise men say only fools rush in
but I can't help falling in love with you
Shall I say would it be a sin
'cause I can't help falling in love with you

Like the river flows
flowing to the sea
darling so it goes
some things were meant to be

Take my hand, take my whole life too
'cause I can't help falling in love with you
No, I can't help falling in love with youCaptcha
Liedje Bruce Springsteen I Cant Help Falling In Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Cant Help Falling In Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruce Springsteen I Cant Help Falling In Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Cant Help Falling In Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.