I'm Goin' Down


We sit in the car outside your house
I can feel the heat coming 'round
I go to put my arm around you
and you give me a look like I'm way out of bounds
well you let out one of your bored sighs
Well lately when I look into your eyes
I'm goin down, down, down
I'm goin' down, down down
We get dressed up and we go out, baby, for the night
We come home early burning, burning in some fire fight
I'm sick and tired of you setting me up
Setting me up just to knock-a knock-a knock-a me down, down, down
I'm goin down, down, down
I'm goin' down, down down

I pull you close but when we kiss I can feel a doubt
I remember back when we started
My kisses used to turn you inside out
I used to drive you to work in the morning
Friday night I'd drive you all around
You used to love to drive me wild
But lately girl you get your kicks from just driving me down, down, down
I'm goin down, down, down
I'm goin' down, down downCaptcha
Liedje Bruce Springsteen I'm Goin' Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm Goin' Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruce Springsteen I'm Goin' Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm Goin' Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.