Don't Give Up


[Bruno Mars]

When you want to do something that's new
And it seems really, really hard to do
You feel like quitting, you feel you're through
Well I have some advice for you

Don't give up
Keep on trying
You're gonna make it
I ain't lying
Don't give up, don't ever quit
Try and try and you can do it
Don't give up, yeah

If you want to catch a ball
But you're having no luck at all
The ball hits your head, it hits your nose
It hits your belly, your chin and toes
Well, try and try and try again
Keep on trying until the end
You put your hands out in the air
You'll catch the ball
Yes this I swear

Don't give up,
Keep on going
You're on a boat,
So keep on rowing
Don't give up, don't ever stop
Try and try and you'll come out on top
Don't give up

You got yourself rollerskates
You put them on
And you feel great
You stand up
Then you fall, don't think you can skate at all
You get back up, then you trip,
You skip and tip and slip, and flip
You try and try and try some more
Soon you're skating across the floor

Don't give up, keep on moving,
You're gonna get there, just keep on grooving
Don't give up, don't pack it in
Try and try, and you'll win
Don't give up, no no no
Don't give up, no no no
Don't give up, no no no
Don't give up, no no
Don't give up!Captcha
Liedje Bruno Mars Don't Give Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Give Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruno Mars Don't Give Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Give Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.