Girl I Wait


You know I wait for you
If it takes a lifetime to do
Girl I will wait for you
You're the only thing worth holding on to
No matter how far
Girl I can't live without my heart
I hope you come home soon, soon
Girl I will wait for you
If it takes a lifetime to do
Girl I wait
Wait wait wait for you oh

Our phone calls will have to do
Write you letters just to prove
You're the only thing on my mind
I'm going
Just hold on I promise you
Soon you'll be here by my side
But we can't stop time
Seems like the clock is running way too fast
And now I'm feeling lost
And I can't read your mind
But you don't have to ask

You know I wait for you
If it takes a lifetime to do
Girl I will wait for you
You're the only thing worth holding on to
No matter how far
Girl I can't live without my heart
I hope you come home soon, soon
Girl I will wait for you
If it takes a lifetime to do
Girl I wait
Wait wait wait for you ohCaptcha
Liedje Bruno Mars Girl I Wait is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Girl I Waitmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruno Mars Girl I Wait downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Girl I Wait in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.