Gold


Chorus:
There's no light in this room,
It's so bright, we got you,
You shine like, oh, oh, oh, oh,
You are bright, cause I see,
All the guys
You shine like gold oh, oh, oh, oh,

And every time you come around,
Cupid ain't got shit on me
I got your
See Cupid ain't got shit on me
See all these niggers, we're popping at bullshit,
But I begin it like a preacher in a
It ain't the fuck cause I
But every time they fail, she run right back to mister

Chorus:
There's no light in this room,
It's so bright, we got you for shining, oh, oh, oh, oh,
You are bright, cause I see,
All the guys
You shine like gold oh, oh, oh, ohCaptcha
Liedje Bruno Mars Gold is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruno Mars Gold downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gold in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.